Privacyverklaring

Labradorgids.nl verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Labradorgids.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen voordat je gebruik maakt van onze website. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.

  Voorwaarden verwerking persoonsgegevens

  Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving (AVG) gesteld wordt. Voor jou concreet houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen:

  • we vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit wordt later in deze verklaring uitgebreider toegelicht;
  • we verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • we vragen uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat speciale toestemming vereist is;
  • we nemen te allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig is dit in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;
  • we maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  Gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruiken van Labradorgids.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld een inschrijving voor de nieuwsbrief, een reactie onder een artikel of het invullen van het contactformulier

  Contactformulier en nieuwsbrief

  Wie contact op wil nemen met Labradorgids.nl, vult hiervoor het contactformulier in. Hierbij word je gevraagd om bepaalde gegevens in te vullen. Dit doen wij zodat we je vraag makkelijker kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden standaard binnen 30 dagen verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van je bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Bij het versturen van berichten via het contactformulier vragen wij je de volgende gegevens in  te vullen:

  • naam
  • e-mailadres

  Labradorgids.nl heeft daarnaast een nieuwsbrief. Om je in te schrijven voor deze nieuwsbrief, verstrek jij je naam en e-mailadres aan ons. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware (Laposta) van waaruit onder een verwerkersovereenkomst zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met je persoonsgegevens. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je een link waarmee je makkelijk af kunt melden.

  Reacties onder artikelen

  Het is mogelijk om een reactie te plaatsen onder de artikelen die gepubliceerd worden op Labradorgids.nl. Om ongewenste reacties en misbruik van deze functie te voorkomen, dien jij je naam en e-mailadres in te vullen voordat je een reactie plaatst. Reacties onder artikelen blijven bewaard zolang het artikel online staat.

  Verstrekking van gegevens aan derden

  Bij de verwerking van je gegevens kunnen wij groepsvennootschappen en andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de diensten van Labradorgids.nl, doen zij dat als verwerker en hebben wij met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

  Cookies

  Labradorgids.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Als je onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een pop-up in beeld waarin wij je om toestemming vragen. Je kunt ‘alles accepteren’ of ‘alles afwijzen’, maar het is ook mogelijk om je eigen voorkeuren in te stellen via ‘aanpassen’.

  Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over de pagina’s die mensen bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen. Met behulp van deze informatie zijn wij in staat om onze website verder te optimaliseren en dat komt de gebruikerservaringen ten goede. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

  Google Analytics

  Labradorgids.nl gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Om afspraken te maken over de omgang met onze data, hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om de Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot zijn alle IP-adressen van gemeten verkeer bij ons geanonimiseerd, waardoor deze niet naar jou te herleiden zijn.

  Bewaartermijnen

  De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig en vervolgens gewist. Het kan voorkomen dat we persoonsgegevens langer bewaren, maar dit doen we uitsluitend als er een wettelijke plicht geldt.

  Websites van derden

  Op Labradorgids.nl tref je links aan naar websites van andere partijen of wordt er naar ons verwezen. Hoewel wij deze relaties met zorg selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Als je wilt weten hoe je persoonsgegevens door deze derde partij verwerkt worden, richt jij je tot het privacybeleid van deze partij.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

  Inzage en wijzigen van je gegevens

  Wil jij je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Neem dan contact met ons op. Doe dit ook als je eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in wilt trekken of hier bezwaar tegen wilt maken.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Wij helpen je graag verder als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.